Status zadania: Raport samooceny PKA.

Krótki opis

Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje cyklicznego zewnętrznego przeglądu swojej działalności. Aby kolejna tego typu ocena (jej termin przypada na przełom roku 2013 i 2014) była możliwa, PKA powinna do października 2013 r. przedstawić ENQA raport samooceny.

Przewidywany czas realizacji:

  • Początek: 10-01-2013
  • Koniec: 30-09-2013

Realizowane zadania:

Projekt zakończony.

Zidentyfikowane przeszkody:

-

Postępy w realizacji zadania:

20% 20% Opracowanie struktury raportu.

Opracowanie wewnętrznej struktury raportu i projektu podziału zadań między autorów raportu samooceny.

40% 40% Wersja robocza treści.

Przedstawienie wersji roboczej zawartości raportu, dyskusja wewnętrzna wewnątrz zespołu autorów, wprowadzenie ustalonych korekt.

60% 60% Przedstawienie projektu członkom PKA.

Prezentacja projektu raportu członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wprowadzenie ewentualnych korekt.

80% 80% Przetłumaczenie raportu na język angielski.

Przetłumaczenie raportu w wersji zaakceptowanej przez Prezydium PKA, korekta tłumaczenia.